زیرساخت‌های عمومی

زیرساخت‌های عمومی زیرساخت‌هایی هستند که تحت مالکیت یا در دسترس برای استفاده عمومی (ارائه شده توسط دولت) می‌باشند. از لحاظ سیاستگذاری، تأمین مالی، اهداف و غیره از زیرساخت‌های عمومی یا خصوصی قابل تشخیص می‌باشند.

زیرساخت‌های عمومی یک اصطلاح کلی است که اغلب به‌طور خاص دارای عناوین زیر است:

برای مطالعه بیشتر