زیرشمالگون

مراحل زمانی هولوسن
ردیف مراحل اقلیمی طبقه‌بندی گَرده‌ای بازه زمانی
هولوسن زیراطلسی
Subatlantic
X ده ۴۵۰ پیش از میلاد تاکنون
IX نه
زیرشمالگون Subboreal VIII هشت ۳٫۷۱۰–۴۵۰ پ.م.
اطلسی
Atlantic
VII هفت ۷٫۲۷۰–۳٫۷۱۰ پ.م.
VI شش
شمالگون
Boreal
V پنج ۸٫۶۹۰–۷٫۲۷۰ پ.م.
پیشاشمالگون
Preboreal
IV چهار ۹٫۶۱۰–۸٫۶۹۰ پ.م.
پلیستوسن
داغ‌گلی نورس
Younger Dryas
III سه ۱۰٫۷۳۰–۹٫۷۰۰ پ.م.

زیرشمالگون (انگلیسی: Subboreal) دومین دوره اقلیمی جدید از دور هولوسن است که بازه زمانی ۳۷۱۰ تا ۴۵۰ سال پیش از میلاد را در بر می‌گیرد.

نام زیرشمالگون از واژه sub (در زبان لاتین به معنی زیر) و واژه یونانی Βορέας (بورئاس، ایزد باد شمال) گرفته شده و نخستین بار در سال ۱۸۸۹ توسط روتگر سرناندر برای ایجاد تمایز بین این گاه‌بازه و شمالگون که در سال ۱۸۷۶ توسط آکسل بلیت معرفی شده بود، به‌کار رفت. زیرشمالگون پس از اقلیم اطلسی و پیش از زیراطلسی جای می‌گیرد.

در دیرینه‌اقلیم‌شناسی زیرشمالگون به دو بخش زیرشمالگون قدیم و زیرشمالگون جدید تقسیم‌بندی می‌شود. از نظر تاریخی زیرشمالگون با بخش بزرگی از دوران نوسنگی و اوایل عصر برنز که از ۴۲۰۰ تا ۳۸۰۰ سال پیش آغاز شد، مطابقت دارد.

منابعویرایش

دوره کواترنری
دور پلیستوسن دور هولوسن
گلاسین | کالابرین | چیبانین | تارانشین گرینلندین | نورث‌گریپین | مگالاین
پیشاشمالگون | شمالگون | اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی