در تئوری موسیقی، زیرنمایان[۱] چهارمین درجه در گام دیاتونیک است.

پایه و زیرنمایان گام دو دربارهٔ این پرونده بشنوید . آکوردهای دو بزرگ و فا بزرگ.

دلیل آن که به آن زیرنمایان گفته می‌شود آن است که در فاصله با نت پایه بعدی، همان فاصله‌ای را دارد که نت پایه با نمایان خودش دارد؛ مثلاً فاصلهٔ دو با نمایانش سل، و فاصلهٔ زیرنمایان دو (ف) با دوی بعدی، هر دو برابر با پنجم درست است.

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش
  • منصوری، پرویز (۱۳۷۴). تئوری بنیادی موسیقی. تهران: نشر کارنامه. شابک ۹۶۴-۴۳۱-۰۰۷-۱.