وی (۲۲۰ تا ۲۶۶) همچنین شناخته شده با نام تسائو وی (یا سائو وی) یکی از امپراتوری‌های دورهٔ سه امپراتوری (۲۲۰ تا ۲۸۰) بود.

وی


سائو وی
۲۲۰ الی ۲۶۶
سرزمین سائو وی در سال ۲۶۲ میلادی
سرزمین سائو وی در سال ۲۶۲ میلادی
وضعیتامپراتوری
پایتختلوئویانگ
زبان(های) رایجچینی باستان
دین(ها)
تائوئیسم، کنفسیوس‌گرایی، ادیان قومی چینی
حکومتپادشاهی مطلقه
امپراتور 
• ۲۲۰ الی ۲۲۶
سائو پی
• ۲۲۶ الی ۲۳۹
سائو روی
• ۲۳۹ الی ۲۵۴
سائو فنگ
• ۲۵۴ الی ۲۶۰
سائو مائو
• ۲۶۰ الی ۲۶۶
سائو هوان
دوره تاریخیسه امپراتوری
• امپراتور شیان هان از سلطنت کناره‌گیری می‌کند.
۱۰ دسامبر ۲۲۰
• ووی شرقی از وی اعلام استقلال می‌کند.
۲۲۲
• سائو وی، شوهان را فتح می‌کند.
۲۶۳
• سائو هوان از سلطنت کناره‌گیری می‌کند.
۴ فوریه ۲۶۶
جمعیت
• ۲۶۰
۴٬۴۳۲٬۸۱۱ (مورد اختلاف)
واحد پولسکه چینی، کش چینی
پیشین
پسین
دودمان هان
دودمان جین (۴۲۰–۲۶۵)#جین غربی
امروز بخشی ازچینچین
کره شمالیکره شمالی
ویتنامويتنام

فهرست حاکمان

حاکمان سائو وی (ایالت هان و دودمان وی)
نام دوران نسبت خانوادگی
نام معبدی نام پسامرگ نام شخصی از تا
... امپراتور گائو سائو تنگ ... ... اولین حاکم سائو وی
... امپراتور تای سائو سونگ ... ... پسرخوانده سائو تنگ
تایزو امپراتور وو سائو سائو ... ... پسر سائو سونگ
شیزو امپراتور ون سائو پی ۲۲۰ ۲۲۶ پسر سائو سائو
لیزو امپراتور مینگ سائو روی ۲۲۷ ۲۳۹ پسر سائو پی
... ... سائو فنگ ۲۴۰ ۲۴۹ نتیجه سائو سائو
... ... سائو مائو ۲۵۴ ۲۶۰ نوه سائو پی
... امپراتور یوآن سائو هوان ۲۶۰ ۲۶۶ نوه سائو سائو

تبارنامه

جستارهای وابسته

منابع