سابر (ورزش)

سابر (انگلیسی بریتانیایی: sabre؛ انگلیسی آمریکایی: saber) یکی از سه گونه شمشیر مورد استفاده در ورزش شمشیربازی به سبک نوین است.

شمشیرباز سابر. محدوده مجاز ضربه‌زنی با سابر در نگاره به رنگ قرمز نشان داده شده.

تفاوت سابر با دو نوع شمشیر دیگر شمشیربازی یعنی اپه و فلوره اینست که با سابر می‌شود با ضربه‌های لبه تیغه نیز امتیاز گرفت. از این‌رو حرکات و حملات سابربازها معمولاً بسیار سریع است.

مسابقات با سابر را مسابقات «اسلحه سابر» می‌گویند.

اجزاء سابر: ۱-نوک ۲-تیغه ۳-دستبان ۴-سرپیچ برقی ۵-دسته ۶-قُبه.

منابعویرایش

Amberger, J. Christoph (1998). The Secret History of the Sword: Adventures in Ancient Martial Arts. Burbank, California: Unique Publications. ISBN 1-892515-04-0.

جستارهای وابستهویرایش