ساحل رود (جغرافیا)

ساحل رود (به انگلیسی: Bank) به زمین چهری گفته می‌شود که به رود، رودخانه، دریاچه و ... چسبیده باشد.

بیتی از دیوان حافظ:

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

منابعویرایش