سارا (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سارا همسر ابراهیم، شه‌مادر ادیان ابراهیمی و مادر اسحاق است.

سارا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

موارد دیگرویرایش