سازمان استانداردسازی

  • IEC: (کمیسیون بین‌المللی الکترونیک) International Electrotechnical Commission Standards
  • lEE: (سازمان مهندسی برق) The Institution of Electrical Engineers
  • BSI: (مؤسسه استانداردهای انگلیس) British Standards Institute
  • ISO: (سازمان بین‌المللی استانداردهای جهانی) International Organization For Standardization
  • سازمان ملی استاندارد ایران: (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) Institute of Standards and Industrial Research of Iran
  • ANSI: (مؤسسه ملی استانداردهای آمریکا) American National Standards Institute
  • ASTM: (اِی اِس تی اِم بین‌الملل) ASTM International
  • استانداردهای مناطق خطرزا: (hazardous Area)

پانویسویرایش

منابعویرایش