سازهای زهی آرشه‌ای

سازهای زهی آرشه‌ای به سازهایی گفته می‌شود که از طریق کشیدن آرشه بر روی سیم صدا تولید می‌کند.

سازهایی مانند ویلون، ویولا و ویلونسل از این دسته هستند. این دسته سازها عامل ایجاد صوت سیم یا زه هست و آرشه ای که با کشیده شدن، سیم را مرتعش شده و تولید صوت می‌کند. در این دسته از سازها تکنیکی وجود دارد به نام پیتزیکاتو که با انگشتان دست سیم مرتعش می‌شود اما این یکی از تکنیک‌های این سازها است بنابرین در این مورد شبیه به سازهای زخمه‌ای می‌مانند.[۱]

منابع ویرایش