باز کردن منو اصلی
خط بالا نت نوشته شده و خط پایین صدای حاصله در کلارینت سی بمل

ساز انتقالی (انگلیسی: Transposing instrument) سازی است که نت نوشته شده برای آن در پارتیتور با صدای حاصل شده در اجرا متفاوت است و این نواک یا فاصله هنگام اجرا شنیده می شود. برای مثال نت دو نوشته شده برای «کلارینت سی‌بمل» در اجرا، سی‌بمل صدا خواهد داد و همیشه با یک پرده اختلاف با نت نوشته شده صدا می دهد و در ساز هورن نت دو نوشته شده برای این ساز، نت فا (یک پنجم درست پایین تر) صدا می دهد. و به همین ترتیب در روش نامگذاری برای دیگر سازهای انتقالی بر مبنای نت «دو» در نوشتار، صدای حاصله در پسوند نام ساز قرار می گیرد.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش