ساقه مغز بخشی از دستگاه عصبی مرکزی و در قسمت پایینی مغز قرار دارد و متشکل از بخش‌هایی‌است که طناب نخاعی را به نیم‌کره‌های مخ و مخچه پیوند می‌دهد.

ساقه مغز
Gray719.png
Hind- and mid-brains; postero-lateral view
جزییات
بخشی ازمغز
PartsMedulla, پل مغز, مغز میانی
شناسه‌ها
به لاتینtruncus encephali
سرعنوان موضوعی پزشکیD001933
نورونیمز2052, 236
شناسه واژگان علوم اعصابbirnlex_1565
واژگان کالبدشناسیA14.1.03.009
مدل بنیادین کالبدشناسی79876
عبارات کالبدشناسی در کالبدعصب

ساقه مغز دربرگیرنده مغز میانی، پل مغز و پیاز مغز می‌باشد. این ساختارها که اطلاعات را درون دستگاه عصبی مغزی انتقال می‌دهند، نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های بدن برعهده دارند. ده زوج از دوازده زوج عصب مغزی از ساقه مغز خارج می‌شوند.

ساقه مغزویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش