ساقه مغز بخشی از دستگاه عصبی مرکزی و در قسمت پایینی مغز قرار دارد و متشکل از بخش‌هایی‌است که طناب نخاعی را به نیم‌کره‌های مخ و مخچه پیوند می‌دهد.

مغز: ساقه مغز
Gray719.png
Hind- and mid-brains; postero-lateral view
نام لاتین truncus encephali
آناتومی گری subject #187
بخشی از مغز
اجزاء Medulla, پل مغز, مغز میانی
نورونیمز ancil-218
MeSH Brain+Stem

ساقه مغز دربرگیرنده مغز میانی، پل مغز و پیاز مغز می‌باشد. این ساختارها که اطلاعات را درون دستگاه عصبی مغزی انتقال می‌دهند، نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های بدن برعهده دارند.

ده زوج از دوازده زوج عصب مغزی از ساقه مغز خارج می‌شوند.

ساقه مغزویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

جزوه دکتر محمد رضا نائینیان...دانشگاه شاهد..امید تیراژه