سالار فاتح

شاعر ایرانی

'میرزا علی خان دیوسالار، ملقب به سالار فاتح از مبارزان و ملاکان و متنفذان مازندران و از مردم شهرستان نور وکجور می‌باشد(متولد ۱۲۴۵ شمسی و وفات ۱۳۲۶ شمسی). وی تحصیلاتش را در تبریز نزد دایی اش که برای دربار قاجار کار می‌کرد به پایان رساند و بعدها به درجه سرهگنی نایل گردید و در انقلاب‌های اوائل مشروطیت و در فتح قزوین و تهران نقش مهمی داشت؛ و از طرف مجلس میلیون ایران در رجب ۱۳۲۷ هَ.ق. لقب سالار فاتح یافت. او در دوران مبارزات چهار کتاب نوشت و به تفنن شعر می‌گفت که 'کتاب دیوان شعر سالار فاتح' برای اولین باردرسال ۱۳۹۴به چاپ رسیده است. همچنین کتاب خاطرات سالار فاتح، جغرافیای سیاسی مشهد، شهبال اسپیدبال در ۱۹۳۴ برای اولین بار چاپ شدند. (تبریک به ملت ایران) اولین کتاب را که جغرافیای سیاسی مشهد بود در سن ۳۱ سالگی نوشت. حدوداً در سال ۱۲۷۶ هجری شمسی. کلاً کمتر از ۲۰ سال در شهرستان نور حضور داشت.

فعالیتها و مبارزات سالار فاتح،

۱. بعد از پایان تحصیلات در تبریز به درجه سرهنگی نایل گردید ۲. حکمران گیلان برای ۳ سال ۳. حکمران کرمانشاه برای ۲ سال ۴. حکمران مشهد برای ۲ سال ۵. تشکیل نیروی نظامی در شهرستان نور ۶. تصرف مازندران و ساری و تشکیل انجمن حقیقت (جمهوری) ۷. ساخت اولین مدرسه در ساری و تحصیل ۱۰۰ دانش آموز، و اولین پارک شهر ساری برای تفریح و مطالعه دانش آموزان ۸. بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه. با نیروهایش به مجاهدین دیگر شمال ملحق شد. ۹. رشادت زیاد در فتح قزوین و تهران و نایل شدن به لغب سالار فاتح با اولین حکم صادر شده توسط مجلس میلیون ایران. ۱۰. ریس نظمیه تهران

جمله معروفش خطاب به همسر گرامیش: بزرگترین دشمن مردم ایران بیسوادی و جهل و نادانی شان است.

متن پ