باز کردن منو اصلی
نشان سالنامه دُنیا

سالنامه دُنیا، سالنامه‌ای سیاسی و اجتماعی بود که در فروردین ۱۳۲۴ خورشیدی بنیان نهاده شد.

سالنامه دنیا را ناشر روزنامه دنیا منتشر می‌کرد.

در این نشریه که هر سال منتشر می‌شد، علاوه بر رویدادهای سال، مقالات و خاطراتی از شخصیت‌های سیاسی و ادبی چاپ می‌شد.

دست اَندَر کارانویرایش

  • صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالکریم طباطبایی

چاپ خانهویرایش

  • چاپ کیهان

منابعویرایش

  • شناسنامه سالنامه دنیا - سال ۱۳۵۴