سامرا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سامرا می‌تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد