اپیکس یک‌نمونه از گوشی‌های تلفن همراه سری I شرکت سامسونگ می باشد که توسط همین شرکت به بازار عرضه شده‌است.

Epix
سازندهسامسونگ
سریI
رسانههمین شرکت
دیگروب‌گاه رسمی

منابع ویرایش