سایروپولیس


سایروپولیس (فرم یونانی کوروپولیس) یا شهر کوروش شهر باستانی در آسیای میانه بوده که توسط کوروش بزرگ موسس شاهنشاهی هخامنشی، در سال ۵۴۴ پیش از میلاد بنیانگذاری شده است.[۱]

نقشه امپراتوری هخامنشی که موقعیت شهر سایروپولیس در سغدیانا در آن قابل مشاهده است.

سایرِس‌چتا که توسط کلودیوس پتولمی ذکر شده است، با سایروپولیس که توسط مورخین اسکندر مقدونی توصیف شده است مرتبط نیست. اطلاعات پتولمی ممکن است ریشه در برنامه سفر مارینوس داشته باشد، که مسیرش را به سوی چین توصیف کرده بود. بر اساس اطلاعات پتولمی، این سایرس‌چتا بر روی ساحل رودخانه کورشَب که به سیردریا می‌ریزد، واقع شده باشد. در اوایل قرون میانی، یک شهر کورشاب بر روی این شاخه فرعی رودخانه قرار داشته است.[۲]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • P’yankov, Igor V (1990). "CYROPOLIS". Encyclopædia Iranica. 4 (1nd ed.). New York: Bibliotheca Persica Press. p. 514-515.