سبک قدیمی و سبک جدید گاه‌شماری میلادی

سبک قدیمی (OS) و سبک جدید (NS) به ترتیب نشان دهنده سیستم‌های گاه‌شماری قبل و بعد از یک تغییر تقویم هستند. معمولاً این تغییر از تقویم ژولینی به تقویم میلادی است که در کشورهای مختلف اروپایی بین سال‌های ۱۵۸۲ تا قرن ۲۰ به تصویب رسیده‌است.

شماره ۹۱۹۸ لندن گزت، مربوط به تغییر تقویم در بریتانیای کبیر. این شماره ۵ روز را در بر می‌گیرد و تیتر تاریخ آن به شرح زیر است: «از سه شنبه ۱ سپتامبر، قدیم تا شنبه ۱۶ سپتامبر، ۱۷۵۲ جدید».[۱]

در انگلستان، ولز، ایرلند و مستعمرات آمریکایی بریتانیا، دو تغییر تقویم، هر دو در سال ۱۷۵۲ رخ داد. اولی شروع سال جدید را از روز بانو (۲۵ مارس) به ۱ ژانویه (کاری که اسکاتلند از سال ۱۶۰۰ انجام داده بود) اصلاح کرد، در حالی که دومی تقویم ژولینی را به نفع تقویم میلادی کنار گذاشت و برای انجام آن ۱۱ روز از تقویم سپتامبر ۱۷۵۲ را حذف کرد. [۲][۳][۴] برای لحاظ کردن دو تغییر تقویمی، نویسندگان از گاه‌شماری دوگانه برای شناسایی یک روز معین با ذکر تاریخ آن بر اساس هر دو سبک تاریخ‌گذاری استفاده کردند.

برای کشورهایی مانند روسیه که هیچ تغییری در شروع سال صورت نگرفت، OS و NS به سادگی سیستم‌های گاه‌شماری جولیان و گریگوری را نشان می‌دهند. بسیاری از کشورهای ارتدوکس شرقی همچنان از تقویم قدیمی ژولینی برای اهداف مذهبی استفاده می‌کنند.

منابع ویرایش

  1. "The London Gazette |From Tuesday September 1 O.S. to Saturday September 16 N.S. 1752". London Gazette (9198): 1. 1 September 1752.
  2. Poole 1995.
  3. Stockton, J.R. Date Miscellany I: The Old and New Styles بایگانی‌شده در ۴ آوریل ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine "The terms 'Old Style' and 'New Style' are now commonly used for both the 'Start of Year' and 'Leap Year' [(Gregorian calendar)] changes (England & Wales: both in 1752; Scotland: 1600, 1752). I believe that, properly and historically, the 'Styles' really refer only to the 'Start of Year' change (from March 25th to January 1); and that the 'Leap Year' change should be described as the change from Julian to Gregorian."
  4. Spathaky, Mike Old Style and New Style Dates and the change to the Gregorian Calendar. "Before 1752, parish registers, in addition to a new year heading after 24th March showing, for example '1733', had another heading at the end of the following December indicating '1733/4'. This showed where the Historical Year 1734 started even though the Civil Year 1733 continued until 24th March. … We as historians have no excuse for creating ambiguity and must keep to the notation described above in one of its forms. It is no good writing simply 20th January 1745, for a reader is left wondering whether we have used the Civil or the Historical Year. The date should either be written 20th January 1745 OS (if indeed it was Old Style) or as 20th January 1745/6. The hyphen (1745-6) is best avoided as it can be interpreted as indicating a period of time."