ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعهٔ نهاد ریاست‌جمهوری است که ریاست آن با عنوان نمایندهٔ ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شود. این ستاد در پی صدور فرمان سیدعلی خامنه‌ای برای مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.

تاریخچهویرایش

با صدور فرمان سیدعلی خامنه‌ای ابتدا دفتر این کانون در محل وزارت کشور تشکیل و پس از آن در سال ۱۳۸۳ در قالب یک ستاد زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را گسترش داد.

در سال ۱۳۸۳، محمدباقر قالیباف با حکم رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. پس از وی در آبان‌ ماه سال ۱۳۸۴، محمدرضا نقدی، ریاست ستاد را عهده‌دار شد. سپس در تیر ماه سال ۱۳۸۶، غلامحسین الهام، جایگزین نقدی شد و پس از الهام در اواخر آذر ماه ۱۳۸۸، سعید مرتضوی و پس از وی در تیر ماه سال ۱۳۹۱، فداحسین مالکی به ریاست ستاد رسید. در مهر ماه سال ۱۳۹۲، با حکم حسن روحانی، حبیب‌الله حقیقی به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد. در ۲۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۶، با حکم حسن روحانی، علی مؤیدی خرم‌آبادی به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد.

رؤسای ستاد از سال ۱۳۸۳ تا کنون:

رج رؤسای ستاد سال انتصاب دبیر ستاد
۱ محمدباقر قالیباف ۱۳۸۳ محسن نادی
۲ محمدرضا نقدی ۱۳۸۴/۰۸ تقی‌زاده
۳ غلامحسین الهام ۱۳۸۶/۰۴/۱۱ تقی‌زاده
۴ سعید مرتضوی ۱۳۸۸/۰۹/۲۶ حسن وفایی
۵ فداحسین مالکی ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ---
۶ حبیب‌الله حقیقی ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ --
۷ علی مؤیدی خرم‌آبادی ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش