ستاره‌ها می‌درخشند

ستاره‌ها می‌درخشند (به انگلیسی: The Stars Shine Down) نام رمانی است که توسط سیدنی شلدون نوشته شده است.

ستاره‌ها می‌درخشند
نویسنده(ها)سیدنی شلدون
عنوان اصلیThe Stars Shine Down
زبانانگلیسی
گونه(های) ادبیترسناک
ناشرویلیام مارو
تاریخ نشر
۱۹۹۲
شمار صفحات۴۰۰
شابکشابک ‎۰−۶۸۸−۰۸۴۹۰−۷
پس ازتوطئه روز رستاخیز 
پیش ازهیچ چیز جاودانه نیست 

منابع ویرایش