ستیغ (فیزیک)

ستیغ نقطه‌ای در یک موج با حداکثر (max)ارزش است یا نقطه‌ای با بیشترین جابه‌جایی در چرخه. ناوه یا پاستیغ متضاد ستیغ هستند و حداقل یا پایین‌ترین نقطه(min)در یک چرخه اند.

Crest trough.svg

یک نقطه بر روی موج هنگامی یک ناوه است که جابه‌جایی متوسط در آن نقطه کمترین مقدار باشد.[۱]

پانویس

  1. Kinsman (1984) p. 38.

منابع

  • Kinsman, Blair (1984), Wind Waves: Their Generation and Propagation on the Ocean Surface, Dover Publications, ISBN 0-486-49511-6، 704 pages.