سخنوری جدالی نمایشی است میان دو نفر که در ستایشِ ممدوحی از اولیای مذهبی رقابت کنند.[۱] در ایران رایج بوده است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • افشاری، مهران, ویراستار (۱۴۰۰). سخنوری. تهران: انتشارات سخن و انتشارات دکتر محمود افشار. شابک ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۴۱-۸۹-۶.
  • بیضایی، بهرام (۱۳۴۴). نمایش در ایران. تهران.