سخن تازه نام آلبومی است با صدای شهرام ناظری

توضیح اثرویرایش

فهرستویرایش

روی الف :

روی ب :

ترانه هاویرایش

  1. ساز و آواز، شعر از مولوی
  2. سخن تازه، شعر از مولوی
  3. ساز و آواز، شعر از مولوی
  4. تصنیف شرح جان، شعر از مولوی
  5. ساز و آواز، شعر از حافظ
  6. قرار غم، شعر از مولوی

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش