سدس (صورت فلکی)

سُدْس یا سِکستان (Sextans) صورت فلکی کم‌نوری در استوای آسمان است در همسایگی صورت فلکی بزرگ شجاع.

سدس
صورت فلکی
سدس
نام لاتینSextans
کوته‌نوشت لاتینSex
بعد۱۰ ساعت
میل۰°
پهنه۳۱۴ درجه مربع
رتبه۴۷اُم
شمار ستاره‌های اصلی
(در ترسیم نگاره)
۳
شمار ستاره‌های سیاره‌دار
( دارای سیارات فراخورشیدی)
۲
شمار ستاره‌های نزدیک
نزدیک‌تر از ۵۰ سال نوری
۱
نام نزدیک‌ترین ستارهال‌اچ‌اس ۲۹۲
فاصله نزدیک‌ترین ستاره۱۴٫۸ سال نوری
شمار ستارگان
(درخشان‌تر از قدر ظاهری ۳)
۰
نام درخشان‌ترین ستارهα Sex
شمار اجرام مسیهندارد
بارش شهابی سکستان
صور مجاورشیر
مار باریک
پیاله
مشهود بین عرض‌های °۸۰+ و °۸۰-
بهترین زمان مشاهده در ماه آوریل

مختصات: نقشه آسمان ۱۰h ۰۰m ۰۰s٬ +۰۰° ۰۰′ ۰۰″