سده ۶ (قمری)

سده‌ها: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه‌ها: ۵۰۰ ۵۱۰ ۵۲۰ ۵۳۰ ۵۴۰ ۵۵۰ ۵۶۰ ۵۶۰ ۵۷۰ ۵۸۰ ۵۹۰

قرن ۶ قمری یا سده ششم قمری در تقویم هجری قمری به فاصله سالهای ۵۰۱ تا ۶۰۰ قمری گفته می‌شود.

رویدادهاویرایش

  • تصرف غزنی و به قدرت رسیدن غوریان: در سال ۵۳۵ هجری قمری غوریان شهر غزنی را به تصرف خود درآوردند. علاءالدین غوری معروف به جهانسوز این شهر را به آتش کشیده اجساد سلاطین غزنوی بجز محمود و پسرش مسعود، را از قبرها بیرون کشید و سوزاند.

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش