سده ۶ (قمری)

سده‌ها: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه‌ها: ۵۰۰ ۵۱۰ ۵۲۰ ۵۳۰ ۵۴۰ ۵۵۰ ۵۶۰ ۵۶۰ ۵۷۰ ۵۸۰ ۵۹۰

قرن ۶ قمری یا سده ششم (قمری) در تقویم هجری قمری به فاصله سالهای ۵۰۱ تا ۶۰۰ قمری گفته می‌شود.

رویدادهاویرایش

تصرف غزنی و به قدرت رسیدن غوریان: در سال ۵۳۵ هجری قمری (۱۱۴۰ میلادی) غوریان شهر با شکوه غزنی را که زمانی لقب عروس شهرها را داشت به تصرف خود درآوردند. علاءالدین غوری معروف به جهانسوز این شهر زیبا را به آتش کشیده اجساد سلاطین غزنوی مگر محمود و پسرش مسعود را از قبرها بیرون کشید و سوزاند. غوریان که همواره خواب رسیدن به سرزمین زرخیز هندوستان را می‌دیدند، بعد از ویران ساختن غزنی در اسرع وقت رهسپار هندوستان شدند. یکی از غلامان ترک غوریان بنام قطب الدین تخت و تاج دهلی را تصاحب کرد و پس از وی غلامان ترک به مدت یک قرن این تخت و تاج را در اختیار داشتند. حاکمیت غوریان توسط خوارزمشاهیان که در شمال غرب خراسان بنام آل مأمون از دورهٔ سامانیان به بعد حکومت محلی داشتند سرنگون گردید.

اوج جنگ‌های صلیبی (جنگ‌های صلیبی به سلسله‌ای از جنگ‌های مذهبی گفته می‌شود که به دعوت پاپ توسط شاهان و نجبای اروپایی داوطلب برای بازپس‌گیری سرزمین‌های مقدس از دست مسلمانان برافروخته شد)

چهره‌های برجستهویرایش

 اثیر اخسیکتی
 ادیب صابر
 انوری
 اوحدالدین کرمانی
 جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 ذوالفقار (سیدقوام الدین حسین ابن صدرالدین علی شروانی)
 خاقانی شروانی
 رشیدالدین وطواط
 سنایی
 سوزنی سمرقندی
 عبدالحمید غزنوی
 عطار
 عمعق بخاری
 فلکی شروانی
 قوامی رازی
 مجیرالدین بیلقانی
 محمد سگزی
 مسعود سعد سلمان
 معزی
 مهستی گنجوی
 نظامی گنجوی
 احمد مشکوری

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش