باز کردن منو اصلی
تصویری از گروهی از سربازان وظیفه در حال استراحت و گرفتن عکس یادگاری در سالروز اشغال اورشلیم شرقی.
افسران واحد چترباز ارتش اسرائیل در سال ۱۹۵۵؛ آریل شارون و موشه دایان نفر دوم و سوم ایستاده از چپ

در اسرائیل خدمت وظیفه عمومی برای شهروندان اسرائیل بالای ۱۸ سال که یهودی، دروز یا چرکس هستند اجباریست، شهروندان عرب اسرائیلی به خدمت وظیفه در نیروهای دفاعی اسرائیل فراخوانده نمی‌شوند. دیگر استثناها بر مبانی مذهبی، جسمانی یا روانی استوار است. طول نرمال خدمت اجباری سربازی در حال حاضر دو سال و هشت ماه برای مردان (برخی از نقش‌ها نیاز به اضافی ۴ ماه خدمت دارند) و دو سال برای زنان است. با وجود یک تصور کلی که اکثریت شهروندان اسرائیلی به سربازی اجباری فراخوانده می‌شوند تنها در حدود ۵۰ درصد از فراخوانده شدگان احتمالی در ارتش خدمت می‌کنند. دیگران به دلایل مختلف از جمله تحصیلات مذهبی، معافیت جوامع اقلیت، امتناع از خدمت، «کمبود انگیزه» خدمت نمی‌کنند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش