سرخرگ ارتباطی پسین

سرخرگ ارتباطی پسین (به انگلیسی: Posterior communicating artery) یکی از شاخه‌های سرخرگ سبات داخلی است. این سرخرگ از اجزای حلقه ویلیس بوده که باعث ارتباط دستگاه سبات[۱] با دستگاه مهره ای-قاعده‌ای[۲] می‌گردد. به شاخه‌های سرخرگ سبات داخلی، دستگاه سبات می‌گویند و دو سرخرگ مهره‌ای همراه با سرخرگ قاعده‌ای، دستگاه مهره ای-قاعده‌ای را می‌سازند که این دو دستگاه وظیفه خونرسانی به مغز را برعهده دارند. خونرسانی به قسمت پیشین مغز از طریق دستگاه سبات و خونرسانی به بخش‌های پشتی مغز به وسیلهٔ دستگاه مهره ای-قاعده‌ای انجام می‌گردد.

سرخرگ: ارتباطی پسین
Circle of Willis en.svg
Schematic representation of the arterial circle and arteries of the brain. Blood flows up to the brain through the vertebral arteries and the internal carotid arteries.
Gray516.png
The brain and the arteries of the base of the brain, viewed from below, with the front of the brain at the top of the image. The temporal pole of the cerebrum and a portion of the cerebellar hemisphere have been removed on the right side.
لاتین arteria cerebri communicans posterior
فهرست گری subject #۱۴۶ ۵۷۳

سرخرگ ارتباطی پسین در هر طرف به سرخرگ مغزی پسین[نیازمند منبع] همان سمت می‌پیوندد. دو سرخرگ مغزی پشتی از سرخرگ قاعده‌ای منشعب می‌گردند. این دو سرخرگ (سرخرگ‌های مغزی پسین) از اجزای حلقه ویلیس هستند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Carotid system
  2. Vertebrobasilar system

منابعویرایش

  • نراقی، محمد علی؛ حاجی حسینی، داود. ترجمه: نوروآناتومی W.C. Wongck.انتشارات جعفری.
  • سلطان زاده، اکبر. بیماری‌های مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری. شابک ۱-۰۳-۶۰۸۸-۹۶۴