سرخرگ بازویی‌سری

(تغییرمسیر از سرخرگ بازویی-سری)

سرخرگ بازویی-سری یا شریان براکیوسفالیک (به انگلیسی: Brachiocephalic artery) که تنه بازویی-سری یا سرخرگ بی نام[۱] نیز نامیده می‌شود، قطورترین شاخه قوس آئورت[۲] بوده که طولش چهار الی پنج سانتیمتر است. در پشت مفصل جناغی-ترقوه‌ای[۳] (استرنوکلاویکولار) راست، سرخرگ‌های کاروتید مشترک راست و زیرترقوه ای راست از سرخرگ بازویی-سری جدا می‌گردند. سرخرگ‌های کاروتید مشترک چپ و زیرترقوه‌ای چپ به طور مستقیم از قوس آئورت منشعب می‌شوند.

سرخرگ: براکیوسفالیک
تصویری از ابتدای آئورت در نمای فرونتال. سرخرگ براکیوسفالیک سومین شاخه از آئورت و نخستین شاخه از قوس آئورت است. قلب در پایین و چپ نشان داده نشده است.
لاتین truncus brachiocephalicus
فهرست گری subject #۱۴۲ ۵۴۸
خاستگاه قوس آئورت   
شاخه‌ها سرخرگ کاروتید مشترک راست
سرخرگ سابکلاوین راست
گاهی شاخهthyreoidea ima
سیاهرگ ورید براکیوسفالیک
سمپ-MeSH Brachiocephalic+Veins

تنه براکیوسفالیک فاقد هرگونه شاخه‌ای است، ولی گاهی (در ده درصد افراد) شاخه‌ای کوچک به نام سرخرگ تیروئیدی ایما[۴] از آن جدا می‌گردد[۵] که به ایسموس غده تیروئید می‌رود. سرخرگ تیروئیدی ایما ممکن است از آئورت، سرخرگ‌های سبات مشترک راست، زیرترقوه‌ای یا سینه‌ای داخلی منشعب گردد.[۶]

رونگاره و شمای قلب

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
  1. Innominate artery
  2. Aorta arch
  3. Sternoclavicular joint
  4. Arteria thyroidea ima
  5. جامعی، سید بهنام الدین، نوری، فرید و همکاران
  6. Williams & Warwick. Gray's Anatomy

منابع

ویرایش
  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6