سرخرگ پشت‌زانویی

سرخرگ پشت‌زانویی یا شریان پوپلیتئال (انگلیسی: Popliteal artery) ادامهٔ سرخرگ رانی (فمورال سطحی) است و در محلی عمقی پشت زانو قرار گرفته‌است.

سرخرگ پشت‌زانویی
The arteries of the gluteal and posterior femoral regions. (Popliteal labeled at bottom center.)
Lymph glands of popliteal fossa.
جزئیات
سرچشمه ازسرخرگ رانی
شاخه‌هاسرخرگ درشت‌نی قدامی,
سرخرگ درشت‌نی خلفی,
sural, superior genicular (medial, lateral), middle genicular, inferior genicular (medial, lateral)
سیاهرگ‌هاسیاهرگ پشت‌زانویی
شناسه‌ها
لاتینarteria poplitea
MeSHD011150
TA98A12.2.16.033
TA24699
FMA77155

سرخرگ رانی پس از سوراخ اداکتور، سرخرگ پشت‌زانویی نام دارد. این سرخرگ در کنار تحتانی عضلهٔ پوپلیتئوس (ماهیچه‌ای که در کف حفرهٔ پشت‌زانویی قرار دارد) به دو شاخهٔ سرخرگ درشت‌نی قدامی و تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی (تیبیوپرونئال) تقسیم می‌شود.

تنه درشت‌نئی‌نازک‌نئی خود به دو شاخه سرخرگ درشت‌نی خلفی و سرخرگ نازک‌نی (پرونئال) تقسیم می شود. سرخرگ پشت‌زانویی در ضمن عبور از حفرهٔ پشت‌زانویی ۷ تا ۱۰ شاخهٔ جلدی، عضلانی، زانویی و پشت‌ساقی (سورال) می‌دهد. سیاهرگ صافن کوچک در این حفره به سیاهرگ پشت‌زانویی می‌پیوندد و این سیاهرگ، سرخرگ همنام خود را تا سوراخ اداکتور همراهی می‌کند.

شاخه‌های سرخرگ پشت‌زانویی عبارتند از: سرخرگ‌های زانویی فوقانی میانی و جانبی، زانوئی میانی، ساق پائی، زانوئی تحتانی میانی و جانبی، درشت‌نی قدامی و خلفی ـ شبکه مفصل زانو، شبکه کشگکی.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش