سرزمین باسک

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سرزمین باسک به یکی از موارد زبر اشاره می‌کند:

  • سرزمین باسک (منطقه بزرگ‌تر) (Euskal Herria, País Vasco, Pays Basque) ناحیه فرهنگی تخمینی فرهنگ و زبان باسکی
  • سرزمین باسک (منطقه خودمختار) (Comunidad Autónoma Vasca, Euskadi, País Vasco یا Vascongadas) یکی از بخش‌های خودمختار اسپانیا (بخش صورتی نقشه)
  • سرزمین باسک شمالی، یا باسک فرانسه، (Iparralde, Pays Basque یا Pays Basque Nord) سه استان (تاریخی) شمالی در فرانسه (بخش زرد نقشه)
  • سرزمین باسک جنوبی، (Hegoalde) لفظ مورد استفاده برای اشاره به استانهای باسکی در اسپانیا، یعنی منطقه خودمختار باسک به علاوه نابارا (بخش صورتی و سبز نقشه)
نقشه نشان دهنده تقسیم بندیهای جغرافیایی و سیاسی سرزمین باسک

جستارهای وابسته ویرایش