سرزمین باسک شمالی

موقعیت سرزمین باسک
سرزمین باسک شمالی به رنگ سبز
نشانه‌های دو زبانه فرانسوی-باسکی در سن پی سور نیول
Bidart Fronton.jpg

سرزمین باسک شمالی، یا باسک فرانسه، بخش شمالی سرزمین باسک است که در غرب شهرستان پیرنه-آتلانتیک فرانسه واقع شده است.

منابعویرایش