سرزمین بحرین

ناحیه بحرین به عنوان بخشی از ممالک ایران در نقشه‌ای از ابراهیم متفرقه.
Eastern Arabia (historical region of Bahrain) on a 1745 Bellin map
ناحیه سرزمین تاریخی بحرین (بحرین (سرزمین تاریخی)).

سرزمین بحرین (در بین اعراب عربستان شرقی) ناحیه‌ای تاریخی در سواحل شمالی، غربی، و جنوبی خلیج فارس بین بصره و عمان در منطقهٔ نجد است. مرکز این ناحیه، هَجَر بوده که به این خاطر گاه به تمام آن هجر می‌گفتند که پس از قدرت گرفتن قرمطیان به احساء انتقال یافته‌است. این ناحیه در دوران کهن بخشی از قلمرو ایران به‌شمار می‌آمده‌است.

منابعویرایش