سرمایش لیزری

سرمایش لیزری به چندین روش گفته می‌شود که در آن‌ها اتمها یا مولکول‌ها طی برهم کنش با یک یا چند میدانِ لیزر تا دمایی نزدیک به صفر مطلق سرد می‌شوند. اولین و پرکاربردترین روش سرمایش لیزری، سرمایش دوپلر است. سرد کردن اتم‌ها در پژوهش‌های مربوط به پدیده‌های کوانتومی اهمیت بسیار دارند.

کاربردهاویرایش

سرمایش لیزری به‌طور معمول در آزمایش‌های فیزیک کوانتومی برای دست یابی به دماهای نزدیک به صفر مطلق انجام می‌شود زیرا آثار کوانتومی تنها در این دماها رخ می‌دهند. در کل سرمایش لیزری تنها برای سرد کردن در سطوح اتمی مورد استفاده قرار گرفته‌است، هرچند اخیراً با پیشرفت فناوری یک نمونه ماکروسکوپیک با این روش سرد شده‌است.[۱]

صفحه‌های مرتبطویرایش

منابعویرایش