سرمایه‌دار

سرمایه‌دار، (به انگلیسی: financier) به شخص یا سرمایه‌گذار اطلاق می‌گردد، که زندگی خود را از طریق سرمایه‌گذاری می‌گذراند، که اغلب حجم زیادی پول را در زمینه‌هایی چون مبادلات سهام اختصاصی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تملک‌های اهرمی، بانکداری سرمایه‌گذاری یا مدیریت دارایی سرمایه‌گذاری می‌نمایند. از مشهورترین سرمایه‌داران می‌توان به: وارن بافت، هایم سولومون، جرج سوروس، جی‌پی مورگان، کالوست گلبنکیان و کارل آیکان اشاره نمود.

امروزه بیشتر سرمایه‌داران پول و دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، که از یک سو از سود حاصل از حقوق صاحبان سهام بهره‌مند می‌شوند، از سوی دیگر با مبادله این برگه‌های سهام، سود می‌برند. گروهی نیز از طریق مدیریت سرمایه‌گذاری و کمیسیون حاصل از مبادلات، سود می‌برند.

سرمایه‌داران شاخصویرایش

منابعویرایش