سرمربی (بسکتبال)

سرمربی (بسکتبال) ، نوعی هدایت و استراتژیک رفتار یک تیم بسکتبال یا یک بازیکن بسکتبال است. مربیگری بسکتبال معمولاً شامل بهبود مهارتهای تهاجمی و دفاعی فردی و تیمی و همچنین شرایط کلی جسمی است. مربیان همچنین وظیفه دارند تیم خود را با توسعه بازیکن ، استراتژی و مدیریت در بازی بهبود بخشند. مربیان همچنین تیم خود را آموزش می دهند و به آنها الهام می دهند تا بهترین باشند.

مربیگری معمولاً توسط یک فرد انجام می شود که غالباً با کمک یک یا چند دستیار انجام می شود.

ابزار مربیگری ویرایش

یک بُریده‌دان یا رایانک ، تخته سفید با طرح کلی زمین بسکتبال اغلب در اواسط بازی برای توصیف نمایش ها و ارائه مروری بر استراتژی تیم مقابل استفاده می شود. مربیان تیم های حریف را استراتژیک و پیشاهنگی می کنند و راه های غلبه بر آنها را به راحتی پیدا می کنند. در همان زمان ، آنها برای شروع پنج بازیکن برتر از تیم شخصی خود غافل می شوند (فقط پنج بازیکن می توانند در یک زمان در زمین باشند). مربیان همچنین باید از بازیکنان جایگزین در طول بازی آگاهی داشته باشند تا تازه باشند.

از یک طراح مته برای ترسیم مته ها ، نمایشنامه ها و اطلاعات استفاده می شود. مربیان همچنین از مدیران پرونده برای ذخیره کردن کلیه مطالب مربیگری در یک مکان و دسترسی از هرجایی استفاده می کنند. برنامه ریزان همچنین برای طراحی نقشه ها و استراتژی ها مورد استفاده قرار می گیرند.

مربی بسکتبال جان وودن هر روز صبح دو ساعت را با دستیاران می گذراند که یک دقیقه به دقیقه روی کارت های سه در پنج برنامه می گذارند. او هر سال کارت را برای تنظیم و پیشرفت نگه داشت. او با همیشه تمرینات شدیدتر از بازی بازیکنانش را با شرایط "ذهنی و عاطفی" آموزش می داد. بازیکنان سریعتر از آنچه یک بازی نیاز دارد اجرا می شوند تا بتوانند برای تسلط بر بازی آماده شوند.[۱]

جوایز مربیگری ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Coyle, Daniel. The Talent Code. Bantam Books. pp. 169. ISBN 9780553906493.