سرود ملی لتونی

خداوندا لتونی را فرخنده دار! (به لتونیایی: Dievs، svētī Latviju!) سرود ملی کشور لتونی است. این سرود در سال ۱۹۲۰ رسمیت یافت.

متنویرایش

لتونیایی برگردان فارسی
Dievs, svētī Latviju,
Mūs' dārgo tēviju,
Svētī jel Latviju,
Ak, svētī jel to!
Kur latvju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied,
Laid mums tur laimē diet,
Mūs' Latvijā!
خداوندا لتونی را فرخنده دار!
میهن گرامی ما را.
خواهشمند توییم، او را خجسته دار،
آه، او را خجسته دار!
جایی که دختران لتونی می‌شکفند
جایی که پسران لتونی می‌سرایند
بیا تا در آنجا به‌شادی پایکوبی کنیم
در لتونی ما!

منابعویرایش