باز کردن منو اصلی

سرود ملی یمن توسط عبدالله عبدالوهاب نعمان سروده شده است.

سرود ملی یمن
نشید الیمن الوطنی
سرود سرود ملی یمن
اشعارعبدالله عبدالوهاب نعمان
موسیقیایوب طارش
تاریخ رسمیت۱۹۹۰ میلادی
نمونه صوتی

متنویرایش

به عربی برگردان فارسی

رددی أیتها الدنیا نشیدی
رددیه وأعیدی وأعیدی
واذکری فی فرحتی کل شهید
وأمنحیه حللاً من ضوء عیدی

رددی أیتها الدنیا نشیدی
رددیه وأعیدی وأعیدی

وحدتی.. وحدتی.. یانشیداً رائعاً یملاُ نفسی
أنت عهد عالق فی کل ذمة
رایتی.. رایتی.. یانسیجاً حکته من کل شمس
أخلدی خافقة فی کل قمة
أمتی.. أمتی.. امنحینی البأس یامصدر بأسی
وأذخرینی لک یا أکرم أمة

عشت إیمانی وحبی أممیا
ومسیری فوق دربی عربیا
وسیبقی نبض قلبی یمنیا
لن تری الدنیا علی أرضی وصیا

ای دنیا سرودم را بازخوان
و بارها و بارها به طنین‌اش انداز
از رهگذر سُرور من، هر شهید را
با نور اعیاد ما جامه پوشان

ای دنیا سرودم را بازخوان
و بارها و بارها به طنین‌اش انداز

--
--
--
--
--
--

من یکی از مردمان هستم، با باورمندی و مهر
و در سراسر زندگانی، یک عرب.
قلبم برای یمن می‌تپد
و هیچ بیگانه‌ای بر خاکم چیره نخواهد شد.