سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی


کتاب سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی (با عنوان فرعی: مجموعهٔ نوشته‌های کهن در بارهٔ فردوسی و شاهنامه و نقد آنها)، تألیف دکتر محمدامین ریاحی، مجموعه‌ای است که در آن «گفته‌ها و نوشته‌ها در بارهٔ فردوسی را از نوشته‌های مورخان و تذکره‌نویسان و مقدمه‌های کهن دست‌نویس‌های شاهنامه و ستایش‌هایی که شاعران و دیگر بزرگان از او کرده‌اند، از سال‌های نزدیک به عصر او تا اواخر قرن پیش یعنی تا آغاز تحقیقات جدید»[۱] فراهم آمده‌است. هر بخش دارای مقدمهٔ انتقادی است. کتاب دارای پیشگفتاری با عنوان «رنج و روزگار فردوسی» است.

سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی
روی جلد سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نویسنده(ها)محمدامین ریاحی
کشورایران
زبانفارسی
موضوع(ها)مجموعه‌نوشته‌های کهن دربارهٔ فردوسی و شاهنامه و نقد آن‌ها
گونه(های) ادبیتألیف و پژوهش
ناشرانتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ نشر
۱۳۷۲
گونه رسانهکتاب
شمار صفحات۴۱۶
شابکشابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۲۰۱-۲


سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی نخستین بار در سال ۱۳۷۲ مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) در تهران به چاپ رسیده‌است. چاپ چهارم کتاب در سال ۱۳۹۵ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.


فهرست بخش‌های کتاب

 • فردوسی از زبان خودش (شاهنامه)
 • شاهنامهٔ منثور چگونه فراهم آمد؟ (مقدمهٔ شاهنامهٔ ابومنصوری)
 • شاهنامه و معاصران فردوسی (فرخی، عنصری)
 • کین سیاوش (تاریخ بخارا)
 • فردوسی و محمود (تاریخ سیستان)
 • کهن‌ترین افسانه‌ها (مقدمهٔ اول شاهنامه)
 • نخستین مقلد و ستایشگر فردوسی (اسدی طوسی)
 • نظم فردوسی به کار آید… (ازرقی)
 • من عجب دارم ز فردوسی… (معزی)
 • اختیارات شاهنامه (مسعود سعد)
 • کهن‌ترین اشاره به هجونامه (عثمان مختاری)
 • شاهنامه، مأخذ کتاب‌های تاریخ (مجمل‌التواریخ)
 • سنایی و فردوسی (حدیقهٔ سنایی)
 • فردوسی، یکی از حکمای امت (شیخ جام)
 • ادیب صابر و فردوسی (ادیب صابر)
 • پشیمانی محمود و مرگ فردوسی (چهار مقاله)
 • تفاخر به فردوسی (النقض)
 • فردوسی حکیم (عجایب‌المخلوقات)
 • خداوند شاعران (انوری)
 • فردوس حکمت (سوزنی)
 • اختیارات شاهنامه (علی بن احمد)
 • شمع جمع هوشمندان (خاقانی)
 • سخن فردوسی (ظهیر فاریابی)
 • شاهنامه، شاهِ نامه‌ها (راحه‌الصدور)
 • آغاز آرایش متون به شعر شاهنامه (فرائدالسلوک)
 • غزالی و فردوسی (مرزبان‌نامه)
 • تاریخ طبرستان (ابن اسفندیار)
 • فردوسی و نظامی (شرفنامه، اقبالنامه، خسرو و شیرین)
 • فردوسی و عطار (مثنوی‌های عطار)
 • مقدمهٔ هشتصدسالهٔ شاهنامه (دستنویس ۶۱۴ فلورانس)
 • قدیم‌ترین تذکرهٔ فارسی (لباب‌الالباب)
 • چنین شعری در زبان عرب پیدا نمی‌شود (ابن اثیر)
 • شاهنامه و مجدالدولهٔ دیلمی (ابن اثیر)
 • درود بر تربت فردوسی (سعدی)
 • شاهنامه‌خوانی در میدان جنگ (جهانگشای جوینی)
 • شهنامه و فردوسی (امامی هروی)
 • قدرشناسی بهرامشاه از فردوسی (ابن بی‌بی)
 • رهیافت افسانه‌ها در متون (آثارالبلاد قزوینی)
 • تضمین دو بیت منسوب به فردوسی (شمس طبسی و …)
 • نخستین شاهنامه‌پژوه ایرانی (حمدالله مستوفی)
 • حمله به فردوسی و دفاع از محمد (شبانکاره‌ای)
 • مقدمهٔ سوم شاهنامه (از قرن هشتم)
 • فردوسی، شاعر بهشتی (اوحدی)
 • سکّهٔ سخن فردوسی (ابن یمین)
 • تضمین شاهانه (شاه شجاع مظفری)
 • چرا و چگونه یوسف و زلیخا به نام فردوسی بسته شد؟
 • نقد مقدمهٔ بایسنقری
 • متن مقدمهٔ بایسنقری (از شاهنامهٔ بایسنقری)
 • فردوسی در مجمل فصیحی (فصیحی هروی)
 • فردوسی و همشهری ریاضی‌دان او (ابن ماجد)
 • جعلیات تذکره‌نویس معروف (دولتشاه سمرقندی)
 • فردوسی و جامی (بهارستان)
 • جواب فردوسی به شیخ کرّگانی (مجالس‌النفائس)
 • نوادهٔ فردوسی و نظام‌الملک (بدایع‌الوقایع)
 • جواب هاتفی به فردوسی (تحفهٔ سامی)
 • از یک تذکرهٔ معروف (هفت اقلیم)
 • نخستین نقد و تحقیق در احوال فردوسی (مجالس‌المؤمنین)
 • عبارت‌پردازی یک تذکره‌نویس (عرفات‌العاشقین)
 • تازی‌پرستی و فردوسی‌ستیزی (آشوب هندی)
 • افسانه‌پردازی آذر(آتشکده آذر)
 • صبای کاشانی و فردوسی (حدیقه‌الشعرا)
 • شاهنامه‌خوانی در ممسنی (فتاح گرمرودی)
 • آخرین نوشته (مجمع‌الفصحا)

منابع

 1. محمدامین ریاحی (۱۳۸۸سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص. ص ۲ مقدمه، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۲۶-۲۰۱-۲

پیوند به بیرون