فَروَست یا سری (به انگلیسی: series) عبارت است از مجموعه‌ای از آثار و به ویژه کتاب‌های مستقل که از نظر موضوع یا سایر جهات با هم نوعی وابستگی دارند و به دنبال هم و به وسیله یک ناشر و به یک شکل انتشار می‌یابند. همه آثار یک فروست دارای یک عنوان عمومی هستند که بالای صفحه عنوان، صفه نیم عنوان یا روی جلد نوشته شده‌است.

انواع فروستویرایش

فروست تک نگاشتها Monograph series: سلسله آثار تک نگاشته‌ای که با یک سبک خاص تحت عنوان به وسیله آکادمی، انجمن، مؤسسه آموزشی یا یک مؤسسه منتشر می‌شوند. اطلاعات کتابشناختی تک نگاشته‌های یک مجموعه ممکن است متفاوت باشد ولی به هرحال از نظر موضوعی همه از نوعی پیوستگی برخوردارند.

فروست فرعی Subseries: فروستی درون فروست دیگر به نحوی که همیشه با فروست اولی که معمولاً کلی تر از این فروست است بیاید. عنوان فروست فرعی ممکن است وابسته به فروست اصلی باشد یا نباشد.

فروست ناشر Publishers series: فروست ناشر به یک سلسله از انتشاراتی اطلاق می‌شود که ناشری خاص تحت یک عنوان کلی که «عنوان فروست» نام دارد منتشر می‌کند مثل فروست «ایران شناسی» که توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر می‌شد. کتابهای که ناشر تحت یک فروست منتشر می‌کند معمولاً شامل آثار استاندارد اعم از قدیم یا جاری است و غالباً یک یا چند موضوع را در بر می‌گیرد. سبک و شکل ظاهری کتابهای که در یک فروست منتشر می‌شوند معمولاً مشابه‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. سلطانی، پوری و راستین، فروردین. دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۹.