سسک‌های درخت‌ومرداب

تیره‌ای از گنجشک‌سانان
سسک‌های درخت‌ومرداب
Carricero tordal.jpg
سسک‌های درخت‌ومرداب، Acrocephalidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
زیرراسته: پرنده آوازخوان
تیره: Acrocephalidae

سسک‌های درخت‌ومرداب (نام علمی: Acrocephalidae) نام یک تیره از راسته گنجشک‌سانان است.

سرده مگس‌گیر سردرازویرایش

سرده ایدوناویرایش

سرده Hippolaisویرایش

سرده Calamonastidesویرایش

سرده Nesillasویرایش

Brush warblers. 5 living species, 1 recently extinct.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش