در فیزیک، سطح آزاد، سطح جسمی است که نه در معرض تنش نرمال قرار دارد و نه تنش برشی[۱] مثل مرز بین دو مایع همگن. [۲]

سطح آزاد یک دریا از نمای داخلی
سطح آزاد مایعی که در یک لوله چرخان قرار دارد به صورت یک سهمی‌وار است
  1. "Glossary: Free Surface", Vishay Measurements Group (به انگلیسی) (Interactive Guide ed.) Retrieved on 2007-12-02.
  2. Free surface. McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. McGraw-Hill Companies, Inc., 2003. انسرز. Retrieved on 2007-12-02.