باز کردن منو اصلی
دیاگرام آر سی اس هواپیمای داگلاس ای-۲۶

سطح مقطع راداری یا آر سی اس (RCS (به انگلیسی: Radar cross-section)) میزان قابل شناسایی بودن یک شی توسط رادار را بیان می‌کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد شکل برای رادار قابل رویت تر است.

یک شی مقدار محدودی از انرژی رادار را بازمی‌گرداند. مقدار بازگشت امواج الکترو مغناطیس به منبعش را عوامل گوناگونی مشخص می‌کنند از جمله:

  • ماده‌ای که هدف از آن ساخته شده‌است
  • اندازه دقیق هدف
  • نسبت اندازه هدف با طول موج تولید شده توسط رادار
  • زاویه برخورد (زاویه‌ای که امواج رادار در هنگام برخورد با یک بخش خاص از هدف پیدا می‌کنند که وابسته به شکل هدف و جهت منبع رادار است)
  • زاویه بازگشت (زاویه‌ای که امواج برخورد کرده به شی آن را ترک می‌کنند که وابسته به زاویه برخورد است)
  • قطبش امواج فرستاده شده و بازگشته با توجه به جهت هدف

منابعویرایش