سطح مقطع (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سطح مقطع ممکن است به یکی از مفاهیم زیر اشاره داشته باشد: