سعود بن عبدالعزیز آل سعود

سیاست‌مدار عربستانی

ملک سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود (زاده ۱۵ ژانویه ۱۹۰۲ – درگذشته ۲۳ فوریه ۱۹۶۹) فرزند دوم ملک عبدالعزیز، بنیان‌گذار پادشاهی عربستان سعودی، و دومین پادشاه این کشور از خاندان آل سعود در سال‌های ۱۹۵۳۱۹۶۴ بود. او با ۵ پادشاه پس از خود (ملک فیصل، ملک خالد، ملک فهد، ملک عبدالله و ملک سلمان) برادر می‌باشد.[۱]

ملک سعود بن عبدالعزیز آل سعود
پادشاه عربستان سعودی
اعلیحضرت (صاحب الجلالة المعظم)
پانزدهمین فرمانروای خاندان آل سعود
پرترهٔ رسمی، ۱۹۶۰
دومین پادشاه عربستان سعودی
حکومت۹ نوامبر ۱۹۵۳–۲ نوامبر ۱۹۶۴
پیشینملک عبدالعزیز
جانشینملک فیصل
نخستین ولیعهد عربستان سعودی
دوران۱۹۳۲–۱۹۵۳
جانشینفیصل بن عبدالعزیز
پادشاهملک عبدالعزیز
نایب‌السلطنه نجد
زاده۱۵ ژانویهٔ ۱۹۰۲
کویت
درگذشته۲۳ فوریهٔ ۱۹۶۹ (۶۷ سال)
آتن، یونان
آرامگاه
همسر(ان)
 • سلطانه بنت سعد بن عبدالمحسن بن احمد بن محمد بن ترکی السدیری
 • الجوهره بنت ترکی بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ترکی السدیری
 • منیره بنت سعد بن سعود بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود
 • فرح بنت محمد بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود
 • جهیر بنت عبدالعزیز بن عبدالله بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود
 • لولوه بنت صالح السبهان
 • نویر بنت عبدالرشید
 • موضی بنت سلیمان البسام
 • نوره بنت نهار المندیل الخالدی
 • جمیله بنت اسعد ابراهیم مرعی
 • فوزه بنت محمد الذیب
 • بدره بنت صالح اسماعیل علیان
 • نوره بنت عبدالله الدامر العجمی
 • لولوه بنت بدّاح آل کلیب المهاشیر الخالدی
 • ساره بنت ماضی آل غانم الفهری القحطانی
 • نوره بنت زاید الحابوط المطیری
 • نایله بنت راشد بن سعید الحبسی
 • حلیمه
 • زینب
 • قماشه
 • برکه
 • شمسه
 • حنان
 • نایله ام مقرن
 • نایله ام مساعد
 • سعدیه ام سطام
 • زینب ام فلوه
 • مریم ام ناصر
 • مریم ام شاهه
 • برکه الرازقی الالمعی
 • نور محمد عبدالله
 • فاطمه العبدالله
 • ترکیه محمد العبدالعزیز
 • فاطمه احمد سلمان الشهرانی
 • امینه محمد ماجد
 • مریم محمد مراد الشامی
 • نادره بنت محمد
 • نعیمه بنت عبید
 • قباصه بنت محمد بن عایض الربیع
 • ساره بنت عائض بن شدید العبود القثامی
 • حصه بنت حزام بن زریبان المطیری
 • کلثوم بن ماجد بن حمود الرشید
 • فوزه بنت نواف النوری الشعلان
فرزند(ان)
 • پسران:
  ۱- فهد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲- مساعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳- محمد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴- عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵- سعد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۶- بدر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۷- فیصل بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۸- بندر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۹- خالد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۰- ثامر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۱- ماجد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۲- سلطان بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۳- عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۴- مشعل بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۵- منصور بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۶- عبدالإله بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۷- عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۸- نایف بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۹- عبدالمجید بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۰- فواز بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۱- طلال بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۲- مقرن بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۳- نواف بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۴- ترکی بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۵- سلمان بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۶- احمد بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۷- ممدوح بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۸- عبدالملک بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۹- مشهور بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۰- ناصر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۱- سطام بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۲- مشاری بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۳- حمود بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۴- یزید بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۵- هذلول بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۶- سیف‌الاسلام بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۷- شقران بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۸- عبدالعزیز بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۹- جلوی بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۰- سیف‌الدین بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۱- الولید بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۲- مصعب بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۳- غالب بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۴- نهار بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۵- المعتصم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۶- المعتز بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۷- عزالدین بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۸- یوسف بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۹- عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۰- المنتصر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۱- سیف‌النصر بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۲- حسام بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۳- الحسن بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود
 • دختران
  ۱- العنود بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲- نوره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳- موضی بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴- قماشه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵- حصه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۶- فلوه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۷- جوزاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۸- جواهر بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۹- البندری بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۰- مشاعل بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۱- عبطاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۲- صیته بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۳- ساره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۴- نوف بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۵- هیا بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۶- لولوه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۷- طرفه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۸- جهیر بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۱۹- سلطانه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۰- لطیفه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۱- فهده بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۲- مضاوی بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۳- شاهه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۴- زهوه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۵- الجوهره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۶- نایفه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۷- وطفاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۸- شیخه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۲۹- هاجر بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۰- منیره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۱- فایزه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۲- بزه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۳- هیفاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۴- امیره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۵- دلال بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۶- مهره بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۷- عالیه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۸- دلیّل بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۳۹- فوزیه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۰- الجازی بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۱- نجلاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۲- دینا بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۳- منی بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۴- مها بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۵- ریما بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۶- هند بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۷- ابتسام بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۸- لمیاء بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۴۹- نوال بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۰- عبیر بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۱- ایمان بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۲- ترکیه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۳- زین بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۴- بسمه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
  ۵۵- نزهه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود
نام کامل
سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن
خاندانآل سعود
پدرملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن آل سعود
مادروضحی بنت محمد العریعر

او از تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۵۳ تا ۲ نوامبر ۱۹۶۴ در عربستان سعودی حکومت کرد. او با کودتای برادرش ملک فیصل از قدرت برکنار شد.

او در تاریخ ۲۳ فوریه ۱۹۶۹ در ۶۷ سالگی درگذشت.

تا امروز او تنها پادشاه عربستان سعودی می‌باشد که زمامداری را از پدر (ملک عبدالعزیز) به ارث برده است. وی از شیوهٔ پدرش در توسعهٔ کشور پیروی می‌کرد.[۲]

منابع ویرایش

 1. Saudi royal family schema-root.org
 2. بعلبکی، منیر (۱۹۸۰). «Sa'ud ibn-'Abdil-'Aziz». دانشنامه المورد (به عربی). ج. ۸. بیروت: دارالعلم للملایین. ص. ۲۱۶. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
سلف:
-
نخست وزیر عربستان سعودی

۹ اکتبر ۱۹۵۳–۱۶ اوت ۱۹۵۴

جانشین:
فیصل بن عبدالعزیز
سلف:
فیصل بن عبدالعزیز
نخست وزیر عربستان سعودی

۲۱ دسامبر ۱۹۶۰–۳۱ اکتبر ۱۹۶۲

جانشین:
فیصل بن عبدالعزیز