باز کردن منو اصلی

سُغدیانوس از شاهزادگان هخامنشی و هشتمین پادشاه این سلسله و به باور برخی پسر غیر عقدی اردشیر یکم از زنی بابلی به نام آلوگونه بوده‌است.

سغدیانوس
دوران ۴۲۴ پیش از میلاد (تقریباً هفت ماه)
تاجگذاری ۴۲۴ پیش از میلاد
زادگاه ایران
درگذشت ۴۲۳ پیش از میلاد
محل درگذشت ایران
پیش از داریوش دوم
پس از خشایارشای دوم
دودمان هخامنشیان
پدر اردشیر یکم
مادر آلوگونه

سغدیانوس با همراهی خواجه‌ای به نام فارناسیاس و کمک‌های مادرش بر خشایارشای دوم شورید و برادرش را چند ماه بعد از به سلطنت رسیدن در خوابگاهش هنگامی که مست بود به قتل رساند[۱] و خود را شاه اعلام کرد و با دختر برادرش ازدواج کرد تا به پادشاهی خود مشروعیت ببخشد. وی تقریباً به مدت هفت ماه پادشاه هخامنشیان بود اما بزرگان پارسی که از پادشاهی او ناخشنود بودند با یاری کردن برادر دیگر سغدیانوس به نام وهوکه علیه وی شوریدند و به حکومت چند ماههٔ او پایان دادند. پس از آن برادر با نام داریوش دوم به سلطنت رسید. داریوش دوم او را به یک اتاق آکنده از خاکستر انداخت و به فرمانروایی هفت ماههٔ او، در خاکستر مرگ پایان داد.[۲]

محتویات

منبع‌شناسی برای زندگانی سغدیانوسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. پیرنیا، ص ۹۵۵
  2. زرین کوب، ص ۱۷۸

منابعویرایش

  • زرین کوب، عبدالحسین. تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. چاپ اول. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴. 
  • پیرنیا، حسن. تاریخ ایران باستان، پیش از اسلام. چاپ چهارم. تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۹. 
پادشاهان پیشین:
خشایارشای دوم
سغدیانوس
شاهنشاه ایران

۴۲۴ تا ۴۲۳ پیش از میلاد.

جانشین:
داریوش دوم