سفر (کتاب) ی از تورات

سِفر واژه‌ای عبری است به معنی کتاب و نسک است. جمع شکسته یا مکسرِ آن، اَسفار است. در زبان فارسی از این واژه برای نامیدنِ پنج کتاب تورات یا همهٔ عهد قدیم، به کار می‌رود. اسفار خمسه[۱] یا پنجگانه عبارتند از: سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد، سفر تثنیه.

پانویسویرایش

  1. "ترجمه کامل پنج جلد تورات". انجمن کلیمیان ایران. 2012-09-11. نسخه‌ی چاپی آدون زرگری و ماشاالله رحمان پور چاپ اول 1364