فهرست سفیران ایران در واتیکان

(تغییرمسیر از سفیر ایران در واتیکان)

فهرست سفیران ایران در واتیکان بدین شرح می‌باشد:

پهلویویرایش

جمهوری اسلامیویرایش

منابعویرایش