سلاح گرم

ابزاری برای کشتن
(تغییرمسیر از سلاح‌های گرم)

جنگ‌افزار گرم یا سلاح گرم به جنگ‌افزارهایی گفته می‌شود که در آن‌ها تخریب یا کشتار با پرتاب پرتابه‌ها در اثر ایجاد گاز ناشی از سوختن باروت یا انواع دیگر خرج انجام می‌شود.

یک سلاح گرم
TKB-059.jpg

منابعویرایش