سَلجوق نیای اصلی خاندان سلجوقیان بود. پدر او دقاق ملقب به «تیمور یالیغ» (کمان آهنین) یا رئیس یا از افراد برجسته ایل قِنِق از ترکان اغوز بود.

سلجوق
Pınarbaşı 7.JPG
درگذشتهحدود سال ۴۰۰ شمسی / ۴۱۲ قمری / ۱۰۲۱ میلادی
فرزند(ان)
دودماندودمان سلجوق
پدردقاق تیمور یالیغ

در سلجوق‌نامه آمده‌است که «سلجوق بن لقمان از نژاد طوقشورمیش بود پسر گوگجوخواجه که خرگاه‌تراش پادشاهان ترک بود از اوروق و استخوان قیق (قویوق).» همان‌جا آمده‌است که او پنج پسر داشت: «اسرائیل، میکائیل، موسی بیغور، یونس و یوسف.»

طوقشورمیش به معنی حمله‌کننده، گوگجوخواجه به معنای خواجه سبز، و ارورق به معنای ایل است.

سلجوق در اواخر روزگار سامانی قبیله خود را برداشته به شهر جند از شهرهای کنار سیردریا در دره علیای این رود آورد و در آنجا مقیم شد.

پس از مرگ سلجوق، پسرش میکائیل به‌همراه ترکمانان قبیله پدری با غیرمسلمانان مجاور جند به نبرد پرداخت ولی در این درگیری‌ها به قتل رسید و از او سه پسر ماند: یبغو یا جبغو، چغری و طغرل. این سه پس از مرگ پدر، قبیله خود را که از عهد سلجوق به سلاجقه معروف شده بودند، از ناحیه جند کوچ داده عازم حدود بخارا پایتخت سامانیان شدند و در بیست فرسنگی آن شهر اقامت گزیدند اما سامانیان که از همسایگی طایفه‌ای به این قدرت و کثرت عدد وحشت داشتند، به‌زودی ایشان را از آنجا راندند و سلاجقه به پناه بغراخان افراسیابی به توران رفتند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Adas, Michael (2001). Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History. Temple University Press.
  • Bosworth, C.E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World". In Boyle, J. A. The Cambridge History of Iran:The Saljuq and Mongol Periods. Vol.5. Cambridge University Press.
  • Brook, Kevin Alan (2006). The Jews of Khazaria (2nd ed.). Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
  • Cahen, Claude (1969). "The Turkish Invasion: The Selchukids". In Setton, Kenneth Meyer. A History of the Crusades: The First Hundred Years. The University of Wisconsin Press.
  • Dunlop, D.M (1966). The Khazars, The Dark Ages: Jews in Christian Europe, 711-1096.
  • Findley, Carter Vaughn (2005). The Turks in World History. Oxford University Press.
  • Grousset, Rene (1970). The Empire of the Steppes. Rutgers University Press.
  • Rice, Tamara Talbot (1961). The Seljuks in Asia Minor. Thames and Hudson.
  • Golden, Peter (2007). "The Conversion of the Khazars to Judaism". In Golden, Peter; Ben-Shammai, Haggai; Roná-Tas, András. The World of the Khazars: New Perspectives. Brill.
  • {{cite book|last=Turan|first=Refi