دودمان شاهمیری

(تغییرمسیر از سلسله شاهمیری)

سلسله شاهمیری توسط شاهمیر در کشمیر بنیانگزاری شد. در این دوران و خصوصا زین العابدین شاهمیری که مقارن حمله تیمور به ایران بود عده‌ای از ایرانیان خصوصا سادات و دروایش به کشمیر مهاجرت کرده و مورد تکریم وی قرار گرفتند. زبان فارسی نیز در کشمیر بعنوان زبان رسمی حکومتی انتخاب شد و گسترش یافت.

جستارهای وابسته

منبع‌ها