باز کردن منو اصلی

سلطانعلی خان غازیاتانی، فرزند سلطان حسین خان غازیاتانی، آخرین و قدرتمندترین سلطان از سلاطین غازیاتانی است که توسط رضاخان اعدام شده‌است.[نیازمند منبع]

نیاکانویرایش

وی از نوادگان شاهزاده سلطان حسین، سومین پسر شاه عباس اول است. از طرف دیگر، نسب وی به ملکشاه و آلب ارسلان سلجوقی می‌رسد.[نیازمند منبع]

وسعت و ارزش قلمروویرایش

از میان ۱۷۲ قصبه تحت فرمان او، ۱۰۱ قصبه را فتح کرده بود و مابقی را از پدرانش به ارث برده بود.[نیازمند منبع]

فرزندانویرایش

از وی، چهار فرزند باقی مانده‌است که دو تن از آن‌ها دختر و دو تن دیگر پسر بوده‌اند.[نیازمند منبع]

وی در هنگام مرگ، ۴۲ سال داشته‌است.[نیازمند منبع]

منابعویرایش

  • زهتابی، محمد تقی، کتاب تاریخ ترکان، صفحهٔ ۱۷۲
  • صفوی، اکرم، کتاب سرگذشت غازیاتان، جلد سوم، صفحه ۶۲ و ۶۳ ، انتشارات مهر، سال ۱۳۷۲